Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 31.03.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Asociatia de proprietari Torjahago- reprez. Balinth Francisc 0756287504
 • SC TEHNOSLIV SRL tehnosilv1995@yahoo.com, 0268-331 011
 • Custode Ciomad – Bálványos-Asociația Vinca Minor 0729-276214, office@vincaminor.ro
 • Primaria Comunei  Mereni
 • SC DRUMPROIECT SRL 0267312764
 • SC AGRO BORD SRL 0765222222 agro_bord@yahoo.com
 • BIA SZARAZ STEFANIA 0740343215 szaraz_gabriela@yahoo.com
 • Primaria Comunei Ozun
 • SC IN NOVA TF SRL   0757162638 prin  BIA CZ arhi.cz@gmail.com
 • Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe
 • Spitalul Județean de Urgență Dr Fogolyan Kristof   prin II Fekete Zoltan  fekete.zoltan@mail.com 0746878670
 • Zoltani Bela si Zoltani Klara prin BIA  Csata Erika 0740254745
 • Primaria comunei Ilieni

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 31.03.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  parte carosabila pe drumul comunal DC2A , km 0+000-1+200 în comuna Mereni ”, comuna Mereni, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Mereni proiectant SC DRUMPROIECT SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Mărirea capacitatii fermei de crestere a suinelor prin recompartimentarea halelor existente ”, loc.Hăghig , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC AGRO BORD SRL  proiectant SC AMV EUROFARM INVEST SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire împrejmuire,atelier auto,birou,depozit,spălătorie auto,platformă betonată ”, loc.Ozun , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Dobra Csaba si Dobra Erzsebet  proiectant BIA Szaraz Stefania Gabriela
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extinderea capacității de producție și diversificare produselor SC IN –NOVA TF SRL ”, sat Coseni loc. Sfantu Gheorghe , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC IN –NOVA TF SRL  proiectant BIA Cristian Zaharie
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extinderea unității de proimire urgențe la Spitalul Județean de Urgență Dr Fogolyan Kristof  ”, municipiul  Sfantu Gheorghe , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Spitalul Județean de Urgență Dr Fogolyan Kristof    proiectant  II Fekete Zoltan
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Intrare in legalitate pentru obiectivul atelier ,birouriP+M, anexe(garaj 1P,garaj 2P, centrala termicăP+M)  ”, sat Sâncraiu, com Ilieni , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Zoltani Bela, Zoltani Klara    proiectant  BIA Csata Erika
 7. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Turia jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Asociatia proprietarilor de păduri al fondului forestier proprietate privată UP I Torjahago,   proiectant SC TEHNOSLIV SRL
 8. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 15.03.2017 – 28.03.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

 

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

12/15.03.2017

Mikoveni Levente

SC TEKERES SRL

Exploatare forestiera

Ojdula, nr. 588

15.03.2017

26.04.2017

13/24.03.2017

Bote Daniela

SC FAZIZSO SRL

Fabricarea altor produse chimice organice de baza (CAEN 2014)

Localitatea Batanii Mari, Sugo-Tarla 530

24.03.2017

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae