Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 28.04.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                    

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC AGRO BORD SRL 0765222222, agro_bord@yahoo.com
 • Consiliul Judetean Covasna prin SC MISUNG PLAN SRL  0753088901, tfranciska@yahoo.com;misungplan@yahoo.ro
 • Primaria Comunei Ghidfalau
 • Todor Csaba prin SC PROEDER SRL 0722419329, proedersrl@yahoo.com
 • Nagy Alpar II prin SC PRO SANIT SRL 0747083305 zsuzsanagy88@yahoo.com
 • Primaria Comunei Bodoc
 • Primaria Oras Intorsura Buzaului
 • Primaria Municipiului Sf Gheorghe
 • Boldizsar Janos prin SC INVAR  PROIECT SRL  0748909688,fax 0267314787
 • SC KTW SRL prin BIA DOMAHIDI ILDIKO 0267316107, 0740020144

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 28.04.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Marirea capacitatii fermei de crestere a suinelor prin recompartimentarea interiorului halelor existente“,com Haghig  jud Covasna etapa de definire a domeniului evaluarii EIA, titular SC AGRO BORD SRL proiectant SC AMW EUROFARM INVEST SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amenajare rigola pe DJ 121 ,km 40+800-41+344“,  comuna Ghidfalau ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular CONSILIUL JUDETEAN COVASNA proiectant SC MISUNG PLAN SRL
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Realizare cale de circulatie semicarosabila interioara“,  loc.Ozun ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular TODOR CSABA  proiectant SC PROEDER SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto si camioane“,  Bodoc ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Nagy Alpar II  proiectant SC PRO SANIT SRL
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare si extindere poduri si podet strada 1 Dec 1918 si strada Fabricii “,  oras Intorsura Buzaului ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC Primaria Oras Int.Buzaului proiectant SC DASORINVEST SRL
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Schimbare de destinatie cladire si construire corp de legatura intre aceasta si hala de productie“,  mun. Sf.Gheorghe str Campul Frumos nr 29 ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC KTW SRL proiectant BIA DOMAHIDI ILDIKO
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire copertina pentru statie automata de spalare auto si retele edilitare“,   mun. Sfantu Gheorghe ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Boldizsar Janos  proiectant SC INVAR PROIECT SRL

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae