Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 21.04.2017

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Invitaţi:

 

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Primaria Oras Covasna
 • SC ORKLA FOODS ROMANIA SA  0720700922
 • SC TC3 SRL dna Monica Serban 0367811530/ 0722361061 tituschirila@gmail.com
 • Primaria Municipiului Tg Secuiesc
 • SC ENGIE ROMANIA SA prin SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY 0731700159
 • Primaria Comunei Ozun
 • SC GABERBAU SRL prin SC PROJEKT M SRL 0744599032, agnes.mate@yahoo.com
 • Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe
 • SC GREEN HOSTEL SRL prin SCPLANSOW SRL  0741919671, office@plansow.ro
 • SC HOTEL HOSTEL PARK SRL prin SC PROD -AX SRL 0267310018 office@prod-ax.ro
 • Primaria Comunei Aita Mare
 • CONSILIUL JUDETEAN COVASNA prin SC DONPREST COM SRL  si SC PROEDER SRL  imputernicit dl  Marti Imre 0733007135
 • ASOCIATIA BEGYENES prin SC SILVICAD SRL reprezentant Szocs Petru  0267340933
 •  SC HEALTHY EGG SRL prin BIA TITUS CHIRILA  0728320794, monicasherban@yahoo.com
 • Primaria Comunei Haghig
 • Demeter Albert si altii prin BIA DOMAHIDI ILDIKO  0744570092,0740020144

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 21.04.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUD “Reamenajare a spatiilor de productie cu destinatie de hala pate si conserve si extindere depozit” , UAT Covasna str Targului nr 6 Oras Covasna, jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar SC ORKLA FOODS ROMANIA SA,   proiectant SC TC3 SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Pta Gabor Aron, strada Independentei,strada Wesseleny municipiul Tg. Secuiesc , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire pensiune turistica“,  comuna Ozun sat Lisnau nr 200 ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC GABERBAU SRL proiectant SC PROJEKT M SRL
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Refunctionalizare Hostel turistic SC GREEN HOSTEL SRL in pensiune turistica urbana“,  Municipiul Sfantu Gheorghe str Gabor Aron nr 16/D ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC GREEN HOSTEL SG SRL proiectant SC PLANSHOW SRL
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare complexului PARK, infintarea si dotarea  centrului de agrement si recreere“,  Municipiul Sfantu Gheorghe str Gabor Aron nr 12-14 ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC HOTEL HOSTEL PARK SRL SRL proiectant SC PROD AX SRL
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Demolare pod metalic existent, construire pod nou pesta paraul Aita la km 9+951 si reamenajare intersectie intre drumul judetean DJ 131 si drumul judetean DJ 121A, devierea circulatiei pe drumul judetean DJ 131 cu  pod provizoriu“,  localitatea Aita Mare comuna Aita Mare ,jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular CONSILIUL JUDETEAN COVASNA proiectant DONPREST COM SRL
 7. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul Amenajament silvic, UAT Zabala si UAT Covasna jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar ASOCIATIA BEGYENES    proiectant SC SILVICAD SRL
 8. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Ferma ecologica gaini ouatoare” , comuna Haghig jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar SC HEALTY EGG SRL    proiectant  BIA TITUS CHIRILA
 9. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “Modificare PUZ Simeria Vest –subzona 6” , Municipiul Sf.Gheorghe jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar Demeter Albert si altii    proiectant  BIA DOMAHIDI ILDIKO

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae