Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 13.01.2017

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

                                                                                                                                                                                                                           

 

Invitaţi:

 

 

 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • SC CAROVION SERVICE SRL -0741089182
 • BIA Florea Stela 0267315371/0741128611
 • Primăria oraș Înt.Buzăului
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară Cernat-Dalnic 0267345794/0728295175
 • SC BOHE CAR SRL 0744246725
 • Primaria Mun. Sfântu Gheorghe
 • Primăria comunei Ilieni
 • SC Româno-Germană de Proiectare V&K SRL 0267352303
 • SC INFRA DESIGN OFFICE SRL 0368464045/0745105454
 • Primăria comunei Dobârlău
 • SC Total Romania SA-0268401726
 • SC Termodesign SRL 0233225994
 • Primaria Comunei Ozun
 •  

 

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 13.01.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Zona de servicii-Atelier auto”,  oraș Întorsura Buzăului str Prieteniei nr 14 A , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar:SC CAROVION SERVICE SRL, proiectant BIA Florea Stela
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comunele Cernat și Dalnic, jud Covasna”, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Asociația de dezvoltare intercomunitară Cernat-Dalnic, proiectant  SC Leader Architects & Egineers SRL Bucuresti
 3. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Modificare PUZ –Parc industrial și Servicii-Lunca Oltului”,  Municipiul Sfântu Gheorghe str Lunca Oltului , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar:SC BOHE CAR SRL, proiectant BIA Florea Stela
 4. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Zonă de locuințe”,  com.Ilieni sat Sâncrai FN , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Imreh Jozsef și alții, proiectant BIA Florea Stela
 5. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Zona de agrement”,  com.Bodoc sat Bodoc , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC Productie si Comert Trio-Impex SRL, proiectant BIA Florea Stela
 6. Solicitarea de obţinere aviz de mediu pentru planul PUZ “ Zonă de locuințe colective”,  Municipiul Sfântu Gheorghe str Oltului , jud. Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC FORTUNA PARK SRL, proiectant  SC Româno-Germană de Proiectare V&K SRL
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Modernizarea drumului comunal DC15, km 0+000-4+500  din comuna Dobârlău jud Covasna”, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Dobârlău , proiectant SC INFRA DESIGN OFFICE SRL
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “ Instalație de filtrare și tratare gaze provenite de la bitum fierbinte”( înlocuire sistem existent),com Ozun  jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC Total Romania SA , proiectant Termodesign srl
 9. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 15.12.2016 – 10.01.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

74/15.12.2016

Farkas János

SC REGIU PLANT SRL

Prelucrarea și conservarea (uscarea) fructelor și legumelor, CAEN 1039

Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór, nr. 18/A, jud. Covasna

15.12.2016

30.01.2016

75/15.12.2016

Farkas János

SC REGELE CIOLANULUI SRL

Abator, prelucrarea și conservarea cărnii,  CAEN 1011, 1013

Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, fn, jud. Covasna

15.12.2016

30.01.2017

76/21.12.2016

Jehac Constantin

S.C. AITATOP S.R.L.

Cod CAEN 2370

-tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

Comuna Aita Mare, satul Aita Mare, nr.217, Jud. Covasna

21.12.2016

02.02.2017

1/05.01.2017

Bote Daniela

SC KMOB EXCEL S.D SRL

Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie,pentru constructii(cod CAEN 1623)

Valea Crisului,str. Bethlen Gabor, nr.44,jud.Covasna

05.01.2017

13.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

descarca

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

 

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae