Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna pentru 07.04.2017

Nr.               /

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Deak Anna
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepreședinte Grüman Róbert-Csongor
 • Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Székely Ladislau

 

             Invitaţi:

   
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna
 • Engie Romania SA prin SC Instant Construct Comapny SA  0731700159
 • Primaria comunei Sita Buzaului
 •  ABA Buzau-Ialomita - SGA Buzau
 • Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe
 • SC DEICANTO SRL prin SC Open Works SRL 0367800441
 • SC LUKOIL ROMANIA SRL SDCA ARCUS prin SC REMARK VISIO SRL 0212222200
 • SC JWC ROMWOOD SRL 0267370509
 • Primaria Comunei Arcus

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004, respectiv OUG nr 1/2017 privind infintarea Ministerului Mediului:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI , 07.04.2017, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Extindere  retea de alimentare cu apa in comuna Sita Buzaului ”, , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Sita Buzaului  proiectant SC ECO AQUA DESIGN SRL
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Amplasare uscatoare si extindere depozit pe structura metalica ”, str Fabricii nr 35 oras Int.Buzaului , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC JWC ROMWOOD SRL  proiectant BIA Csata Erika
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Malomgat Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Kökényes Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Irinyi Janos Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Digului Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare  retea distribuție gaze naturale”, strada  Fanului Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular ENGIE România proiectant SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare ,extindere si refunctionalizare casa de locuit  ca Hotel Turistic ”, strada  Oltului nr 5 Municipiul Sf.Gheorghe, jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC DEICANTO SRL  proiectant SC Open Works Srl
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare Statie de carburanti existenta-lukoil  ARCUS ”, loc Arcus , jud Covasna etapa de încadrare EA şi EIA, titular SC LUKOIL ROMANIA SRL  proiectant SC REMARK VISIO SRL
 10. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Intrare in legalitate constructie anexa cu destinatie grajd ”, loc Arcus , jud Covasna etapa analiza a notificarii , titular Kurta Emil
 11. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 28.03.2017 – 05.04.2017, în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

14/30.03.2017

Csáki Gabriela

PFA SZEKELY KRISZTINA-BORBALA

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană cod CAEN 9601

Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, spaţiu comercial, bl. 10, sc. A, ap. 2

30.03.2017

12.05.2017

15/03.04.2017

Csáki Gabriela

SC VINATI SRL

Perimetrul temporar de exploatare Ghidfalau 5 (cod CAEN 0812)

Extravilan Ghidfalau, jud. Covasna

03.04.2017

24.04.2017

16/04.04.2017

Farkas János

SC PRESTER SRL

Atelier prelucrare piatră, CAEN 2370

Micfalău, str. Alsó Nyír, fn

04.04.2017

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

descarca

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

Sef Serviciu AAA,

Ing. Siminiceanu Gabriel Nicolae