Back

Convocator CAT si CSC al APM Covasna data 30.10.2014

Nr.    5942   /28.10.2014

 

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă " Mihai Viteazul" Covasna – 0267.311.182 dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • SZASZ LASZLO, 0727752225
 • ELENA BERECZK B.I.A., 0723308118
 • B.I.A. FLOREA STELA, 026315371
 • SZABO SZENDE MARIA,
 • Comuna ILIENI, 0267347709
 • SC PROEDER SRL, 0722419329
 • Comuna BODOC, 0267353447
 • Comuna ESTELNIC,0267366680
 • Comuna ARCUS, 0267373675
 • Comuna CHICHIS, 0267347223
 • Comuna BRATES, 0267374715
 • Comuna CERNAT, 0267367501
 • Comuna ZABALA, 0267375213
 • Comuna BRADUT, 0267356321
 • SC AMROCO Energy SRL, 0244512373
 • S.C.  DrumProiect S.R.L 0267312764
 • S.C.  V&K S.R.L 0267.352.303
 • SC AUTOLIV ROMANIA SRL
 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 30.10.2014, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zonă case de vacanţă", Zagon, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SZASZ LASZLO, proiectant ELENA BERECZK B.I.A. ;
 2. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru "PUZ Zonă de locuinţe individuale", Tinoasa, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SZABO SZENDE MARIA SI GAL SUSANA, proiectant B.I.A. FLOREA STELA;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare DC 32, km 1+080 – km 1+500", Sancraiu etapa de încadrare EIA si EA, titular COMUNA ILIENI, proiectant SC PROEDER SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare parte carosabila pe DC 48 km 1+000 -2+500", Zalan, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna BODOC, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 5. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare strada Kozberc, km 0+000 -0+500 din localitatea Estelnic", etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna ESTELNIC, proiectant SC SC PROEDER SRL;
 6. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare parte carosabila pe DC 31 km 1+410 -2+160", Arcus, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna ARCUS, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 7. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare parte carosabila pe DC 34A km 0+000 -0+890", Chichis, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna CHICHIS, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 8. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Modernizare parte carosabila pe DC 9 km 4+850 -5+630", BRATES, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna BRATES, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 9. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare parte carosabila pe DC 12 km 0+050 -1+610", Cernat, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna CERNAT, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 10. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare parte carosabila pe DC 9 km 6+960 -8+260", Surcea, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna ZABALA, proiectant SC DRUMPROIECT SRL;
 11. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Reabilitare DC 41 din localitatea Doboseni", Doboseni, etapa de încadrare EIA si EA, titular Comuna BRADUT, proiectant SC PROEDER SRL;
 12. Notificare modificare proiect "Forajul sondei de explorare 4000 GRESU", Comandau, titular SC AMROCO Energy SRL;
 13. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul "Extindere zona de productie", Sf.Gheorghe, etapa de încadrare EIA si EA, titular SC AUTOLIV ROMANIA SRL, proiectant SC V&K SRL;
 14. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 14.10.2014 – 27.10.2014,în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

68/16.10.2014

Csáki Gabriela

SC PERGOLA SRL

Atelier de tamplarie

Baraolt, str. Pacii, nr. 3

16.10.2014

26.11.2014

69/27.10.2014

Csáki Gabriela

I.I. TIMAR NICOLAE SORIN

Unitate de prelucrare lemn

Int. Buzaului, str.  Gheorghe Doja, nr. 40 B

27.10.2014

14.11.2014

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

 

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita