Back

convocator CAT si CSC al APM Covasna 31.05.2013

Către: Membrii :

Comisiei de Analiză Tehnică ( CAT)- Constituită la nivel A.P.M. Covasna ?i Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

•          Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Grubisici Elisabeta - şef birou GRA

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.298,dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazu” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului Vicepreşedinte Nagy József si consilier                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kovacs Elisabeta

Invitaţi:


·         Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

·         Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe

·         BCPC Bucuresti 0213107114

·         BIA FLOREA STELA 0267315371

·         Intr. Individ SZANTO EMESE 0367804699/0721248394

·         Primaria orasului Covasna

Având în vedere prevederile:

Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si  Ordinul Prefectului  privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituita la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribu?ii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, VINERI, 31.05.2013, ora 10,00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

1.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitare strazi si sistem de iluminat urban in Municipiul SfantuGheorghe” jud.Covasna,  etapa de încadrare a proiectului EIA şi EA, titular: Municipiul Sfantu Gheorghe , proiectant  BCPC Bucuresti   autoritatea competentăde mediu: APM Covasna

2.      Solicitarea de ob?inere a avizului de mediu pentru planul “PUZ –Zona de locuinte si functiuni complementare-Comuna Catalina, sat Martineni  “jud Covasna, etapa de analiză în vederea incadrării Directiva SEA, conf. Hot.1076/2004, beneficiari: Hejja Miklos  , proiectant BIA FLOREA STELA , autoritatea competentăde mediu: APM Covasna

3.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire atelier  tamplarie si bransament electric ” str Garii FN oras Covasna jud.Covasna,  etapa de încadrare a proiectului EIA şi EA, titular: Demes Barna , proiectant  II Szanto Emese   autoritatea competentăde mediu: APM Covasna

4.      Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizatiilor de mediu în perioada:13.05.2013-24.05.2013în urma analizei documentelor transmise, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

65/13.05.2013

Farkas Janos

COMUNA RECI

Sistem de canalizare comuna Reci, sat Bita,

CAEN 3700

Reci, nr. 268

13.05.2013

31.05.2013

66/14.05.2013

Jehac Constantin

S.C. MALINIC S.R.L.

Debitare busteni, fabricare europaleti si exploatare forestiera

CAEN: 1623, 1624, 0220

Oras Intorsura Buzaului, str. Gheorghe Doja, nr.47

14.05.2013

24.06.2013

67/15.05.2013

Gog Mircea

SC ISTRASTONE SRL

Taierea fasonarea si finisarea pietrei, CAEN  2370

Belani nr. 192

15.05.2013

05.06.2013

68/22.05.2013

Csaki Gabriela

SC C&C COMP SRL

Spălătorie auto

Sf. Gheorghe, str. Lt. P. David, nr. 14

22.05.2013

03.07.2013

 

-          referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT respectiv CSC

Director Executiv

Neagu Gheorghe

 

Sef serviciu AAA.

Ing. SIMINICEANU GABRIEL