Back

Convocator sedinta CAT, CSC 12.08.2016

 

Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

•          Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nului vicepresedinte GRÜMAN Róbert-Csongor

•          Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor

•          Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Szekely Ladislau  

Invitaţi:

·         Serv. CFM – APM Covasna

·         Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna

·         Savu Pavel Miron 0743654706

·         Primăria Comunei Zăbala

·         SC DRUMPROIECT SRL 0267312764

·         Arh Florea Stela 0267315371

·         Consiliul Județean prin Centrul Județean pentru protecția Naturii, dezvoltare Rurală și Salvamont în calitate de custode al ROSPA0082-dlui șef Birou Moscviciov Leonid-0267351544

·         Arh.Domahidi Ildiko 0267316107

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitetului Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri, 12.08.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

1.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Legalizare constructie existentă(restaurant D+P+M)”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Savu Pavel-Miron punct de lucru comuna Sita Buzăului nr 936, jud Covasna, proiectant Dârstar Dorin Valeriu PFA 0740039045

2.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare parte carosabilă pe drumul comunal DC13 km 7+315-7+740”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Zăbala, punct de lucru  comuna Zăbala satul Surcea  jud Covasna, proiectant; SC DRUMPROIECT SRL 0267312764

3.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ – Casă de locuit ”,sat Sâncrai cumna Ilieni jud Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Bote Corina, proiectant arh. Florea Stela 0267315371

4.      Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru “PUZ modificator – Zonă de instituții publice și servicii ”,Municipiul Sfântu Gheorghe jud Covasna, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: Ansamblu de dansuri trei scaune-Haromszék, proiectant arh. Domahidi Ildiko 0267316107

5.      Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada 13.07.2016 – 09.08.2016 , în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. Responsabilă

Beneficiar

Activitate/ Obiectiv

Adresă

obiectiv

Data afişării

deciziei

Termen contestaţii

52/01.08.2016

Dănilă Marius

S.C. ULPIA-GAZ S.R.L.

Staţie distribuţie GPL,

CAEN 4671, 4730,

Înt. Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 296

01.08.2016

19.08.2016

 

53/01.08.2016

Dănilă Marius

S.C. ULPIA-GAZ S.R.L.

Staţie distribuţie GPL,

CAEN 4671, 4730,

Sf. Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 2

01.08.2016

19.08.2016

 

54/01.08.2016

Borbáth József

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA 

Sistemul de canalizare şi epurarea apelor uzate Întorsura Buzăului, CAEN 3700

Înt. Buzăului, str. Cocorii, nr. 11A

01.08.2016

09.09.2016

 

55/02.08.2016

Borbáth József

SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA 

Sistemul de canalizare şi epurarea apelor uzate în mun. Sfăntu Gheorghe, CAEN 3700

Sfăntu Gheorghe, str. Energiei, FN

02.08.2016

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

Director Executiv,

Neagu Gheorghe