Back

convocator CAT 29.07.2016

Către: Membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 

•          Garda Naţională de Mediu – 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar

•          Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.459, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă

•          Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnalka

•          Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553, dna Bako Iulia - inspector de muncă

•          Inspectorat pt. Situaţii de Urgenţă ”Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182 dl Cpt. Predicioiu Daniel

•          Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Nagy József, Jánosi Zsolt, Papucs András

•          Directia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna, 0267312315, Dr.Sikó B.Sándor

•          Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  Covasna, 0267 312077, dl. Syekely Ladislau  

                                                                                                                    

 

Invitaţi:

 

·         Serv. CFM – APM Covasna

·         Serv. Monitorizare şi Laboratoare – APM Covasna

·         Primaria Comunei Chichis

·         SC Civil Proiect SRL –Brasov -0268547451

·         Primaria Comunei Lemnia

·         DRDP Brasov 0268547695

·         SC Pod Proiect SRL 0232245501

·         Primaria Comunei Bretcu

·         II Fekete Zoltan 0746878670

 

 

Având în vedere prevederile: OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinului Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.191/28.07.2015, Decizia Directorului Executiv nr. 102/2015 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr. 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitetului Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

 

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, Vineri, 29.07.2016, orele 09:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

1.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Modernizare strazi in  comuna Chichis”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Chichis jud Covasna, proiectant Civil Proiect SRL -Brasov

2.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari de reparații pod DN 11 km 69+936, peste pârâul Lemnia”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Direcția Regionala de Drumuri si poduri Brasov, punct de lucru  Lemnia jud Covasna, proiectant SC Pod Proiect SRL-Iasi ;

3.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari de reparații pod DN 11 km 70+302, peste pârâul Morilor”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Direcția Regionala de Drumuri si poduri Brasov, punct de lucru  Lemnia jud Covasna, proiectant SC Pod Proiect SRL-Iasi ;

4.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari de reparații pod DN 11 km 70+856, peste pârâul Scurgere”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Direcția Regionala de Drumuri si poduri Brasov, punct de lucru  Lemnia jud Covasna, proiectant SC Pod Proiect SRL-Iasi ;

5.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Lucrari de reparații pod DN 11 km 71+302, peste râul Negru Lemnia”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Direcția Regionala de Drumuri si poduri Brasov, punct de lucru  Lemnia jud Covasna, proiectant SC Pod Proiect SRL-Iasi ;

6.      Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Executie rețea de apă potabilă și canalizare a localității Mărtănuș jud Covasna”, etapa de încadrare EA şi EIA, titular Comuna Bretcu, punct de lucru localitatea Mărtănuș, proiectant II Fekete Zoltan Tg Secuiesc.;

Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

Director Executiv,

Neagu Gheorghe