Back

Convocator CAT

Nr.     613      / 04.02. 2014

 

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta, Papucs Andras    

                                                                                                                                                                                                                                                 


Invitaţi:

 • Serv. CFM – APM Covasna
 • ABA Buzău Ialomiţa, SGA Buzău, 0238427237
 • SC VIAROCK SRL, 0267347751
 •  SC PROMINCO INVEST SRL, 0264433703
 • Consiliul Judeţean Covasna, 0747366130
 • SC CONPET SA,0244516451
 • SC SNIF PROIECT SA, 0245210170
 • Bajcsi Ileana
 • Hodor Eszter, 0740056012


 

Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 06.02.2014, orele 10.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 

 1. Solicitarea de obtinere a avizului de mediu pentru modificare şi extindere “PUZ – Amenajare iaz piscicol prin exploatarea prealabilă a balastului“, Chichiş, etapa de încadrare Directiva SEA, beneficiar: SC VIAROCK SRL, proiectant SC PROMINCO INVEST SRL;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Demolare a două ateliere, construire garaj, depozit,, birouri şi amenajări exterioare”, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Consiliul Judeţean Covasna, proiectant SC INSTALL-ALL SRL;
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Înlocuire conductă cu diametrul 59/16 Staţia Ghelinţa –Rampa Imeci în zona sat Imeni –C.A.P. Ghelinţa pe o lungime de cca. 3200 m”, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC CONPET SA Ploieşti, prin proiectant SC SNIF PROIECT SA.
 4. Solicitarea de revizuire acord de mediu pentru proiectul “Înfiinţare centru de agrement în Valea Scurtă”, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: Bajcsi Ileana Întreprindere Individuală, prin proiectant Hodor Eszter PFA.
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 27.01.2014-04.02.2014 în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

8/28.01.2014

Csaki Gabriela

S.C. TOFER SRL S.R.L.

Unitate de prelucrare lemn

Zagon, nr. 97/A, jud. Covasna

28.01.2014

10.03.2014

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

 

 

 

 

 

 

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita