Back

CONVOCATOR

Nr.               331    /21.01.2014

 

Către: MembriiComisiei de Analiză Tehnică (CAT) - Constituită la nivel A.P.M. Covasna şi Comitetul Special Constituit (CSC) - Constituit la nivel A.P.M. Covasna pentru analiza Proiecte supuse Directivei EIA/Planuri si Programe supuse directivei SEA, judeţul Covasna

 • Garda Naţională de Mediu– 0267.318.054, Comisariatul Judeţean Covasna – dna Jakab Rozália-comisar
 • Direcţia de Sănătate Publică Covasna – 0267.351.380, dna Barzan Alina Mihaela-medic primar igienă
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Covasna – 0267.310.046, dna Ambrus Hajnal
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Covasna - 0267.351.553,dna Bako Iulia - inspector de muncă
 • Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă ” Mihai Viteazul” Covasna – 0267.311.182. dl col. Sonea Costică
 • Consiliul Judeţean Covasna -  0267. 351.228, în atenţia D-nilor Vicepreş. Nagy József, cons. Imreh Gitta , Papucs Andras    

                                                                                                                                                                                                                                                  


Invitaţi:

 • D.S.V.S.A. Covasna, 0267 312315 
 • Serv. CFM – APM Covasna
 • APM Braşov, administrator arie protejată Oltul Superior, 0268417292
 • OSP Baraolt, Custode sit Natura 2000 Dealurile Homoroadelor, 0267377119
 • CJ Covasna, Custode sit Natura 2000 Muntii Bodoc Baraolt
 • Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA fax: 0213179065
 •  SC MEDIU RESEARCH SRL, fax 0334407239
 • SC AMBIENT SRL, 0267351319 
 • Kovacs Laszlo, 0752166871
 • Primaria Tg. Secuiesc
 • SC ECO-BREF SRL, 0268470095
 • SC PRO-BORD SRL,0267708089
 • SC VIAROCK SRL,0267347751


Având în vedere prevederile: Ordonanţei de urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare a Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Deciziei Preşedintelui ANPM nr.139/15.03.2012 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare al Colectivului de Analiză Tehnică si Ordinul Prefectului privind reorganizarea Comisiei de Analiza Tehnica (CAT), constituită la nivelul judetului Covasna nr.79/10.04.2012, Decizia Directorului Executiv nr 46/2012 de aprobare a Regulamentului propriu  de organizare şi funcţionare a Comisei de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia Directorului Executiv nr 8/05.02.2013 de reorganizare si stabilire componenta Comitet Special Constituit (CSC) respectiv atribuţii comitet conform HG 1076/2004:

Vă invităm să participaţi la sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit, JOI, 23.01.2013, orele 10.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sala de şedinţă CAT situată la parterul unităţii, municipiul Sfântu Gheorghe, b-dul. Gen. Grigore Bălan, nr. 10, în cadrul căreia se vor analiza următoarele documentaţii:

 1. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Reabilitarea liniei de cale  ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul de cale ferată: Braşov - Sighişoara”, etapa studiului de evaluare adecvată, titular: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA Bucureşti, autoritatea competentă de mediu: APM Sibiu, evaluator SC MEDIU RESEARCH SRL;
 2. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire anexe gospodăreşti pentru zona de exploatare agricolă”, Tg.Secuiesc, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: KOVACS LASZLO prin proiectant SC AMBIENT SRL.
 3. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Construire statie sortare spălare agregate de balastieră”, Chichiş, etapa de încadrare EIA şi EA, titular: SC VIAROCK SRL prin proiectant SC AMBIENT SRL;
 4. Solicitarea de obţinere acord de mediu pentru proiectul “Mărirea capacităţii fermei de creştere suine prin recompartimentarea interioară”, Hăghig, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, titular: SC PRO-BORD SRL,  prin proiectant SC ECO-BREF SRL BRASOV
 5. Decizii luate de APM Covasna pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în perioada: 08.01.2013-20.01.2014 în urma analizei documentelor, a verificării şi a parcurgerii etapelor procedurii de reglementare:

 

Nr.

Decizie

Pers. care a  derulat proced. reglementare

Beneficiar

Activitate/Obiectiv

Adresă

Activitate/

Obiectiv

Data afişării

deciziei

Data depunere contestaţii

1/08.01.2014

Borbath Jozsef

SC

MOL România PP SRL

Staţie distribuţie carburanţi

Tg. Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, FN

08.01.2014

18.02.2014

2/09.01.2014

Csaki Gabriela

SC WINE HOUSE SRL

Restaurant “Cinematograf PETOFI”

Mun. Tg. Secuiesc, str. Kossuth Lajos, nr. 2

09.01.2014

19.02.2014

3/13.01.2014

Balazsi Beata

SC SCULPTURA SECUIASCA SRL

Atelier de sculptura, manufactura

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor, nr. 24/A

13.01.2014

24.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC HORCAT  SRL

Exploatare forestieră

CAEN 0220

Zagon nr. 996

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

BACIU M CATALIN I.I.

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610

Zagon  nr. 996

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC FRUMOASA WOOD SRL

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610

Comandau  nr. 85

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC BENEDICO SRL

Taierea si rindeluirea lemnului CAEN 1610

Comandau nr. 84

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC ANTILEMN SRL

Exploatare forestieră

CAEN 0220

Zagon nr. 484

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC EXPLOWOOD  SRL

Exploatare forestieră

CAEN 0220

Zagon nr. 434

14.01.2014

25.02.2014

4/14.01.2014

Gog Mircea

SC SALMAFOR SRL

Exploatare forestieră

CAEN 0220

Vl Crisului nr. 104

14.01.2014

25.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Referitor la documentaţiile analizate şi asupra conţinutului materialelor prezentate acestea se pot consulta la sediul APM. Covasna, fiind puse la dispoziţie şi în format electronic autorităţilor membre CAT, CSC.

Director Executiv,

Neagu Gheorghe

Sef Serviciu AAA,

Ing. Cornea Luminita