Back

Contact

În cazul în care doriţisă transmiteţi o sesizare, menţionă, că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin legea nr. 233/2002.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.


Sediul:

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181

E-mail: office@apmcv.anpm.ro

 

Compartimentul Resurse Umane

juridic.resurse_umane@apmcv.anpm.ro

consilier Danila Marius  tel 0267323701 int 18

 

Compartimentul  Relaţii Publice

relatii.publice@apmcv.anpm.ro

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro

adresa corespondenta relatii publice ( cereri L544 ,petitii _)

B-dul. General Grigore Bălan, nr. 10, municipiul Sfântu Gheorghe, 520013 jud Covasna

Telefon: 0267 323 701

Fax: 0267 324 181 

consilier SIMON Adrian tel 0267323701 int 17 ; email relatii.publice@apmcv.anpm.ro, simon.adrian@apmcv.anpm.ro, office@apmcv.anpm.ro

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii 

sef serviciu SIMINICEANU Gabriel Nicolae ; tel 0267323701 int 14; email : siminiceanu.gabriel@apmcv.anpm.ro

reglementari@apmcv.anpm.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL   

      PRIMIRI DOCUMENTE                            ELIBERARI DOCUMENTE

LUNI                          8-12                                   8-14

MARTI                       8-12                                   8-14

MIERCURI                8-12                                   8-14

JOI                             8-10;12-14                    14-16.30

VINERI                       8-12                                     8-14

            Documentatiile pentru solicitari acte de reglementare se depun si on-line detalii si informatii suplimentare  pe www.anpm.ro

Compratiment Calitatea Factorilor de Mediu

coordonator compartiment BARTHA Ibolya tel 026323701 int 15; email : bartha.ibolya@apmcv.anpm.ro

 Deşeuri şi Substanţe chimice Periculoase, Sol şi Subsol

deseuri@apmcv.anpm.ro

 

Arii Protejate

arii.protejate@apmcv.anpm.ro

 

Serviciul Monitorizare cuprinde următoarele domenii :

 

 Monitorizare, Baze de date

 Laborator

monitorizare@apmcv.anpm.ro

laborator@apmcv.anpm.ro

 

Compartiment Buget, Finanţe, Administrativ si Resurse Umane

 consilier superior Ec Istrate Daniela tel 0267323701 int 13

buget.finante@apmcv.anpm.ro