Back

anunt solicitare aviz de mediu pentru proiectul PUZ– Fabrica de prelucrare si debitare lemn Reci- jud Covasna

Anunţ public privind depunerea planului urbanistic zonal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasnaanunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului ?i declan?ării etapei de încadrarepentru PUZ “Fabrică de prelucrare ?i debitare a lemnului Reci, propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, extravilan, judeţul Covasna, titular S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.,cu sediul în Sebe?, str. Industriilor, nr. 1, jude?ul Alba

Informaţiile privind planul urbanistic zonalpot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, judeţul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna.

Data afişării anunţului pe site:

27.05.2013

Pentru consultare:

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI

PLAN SITUATIE EXISTENTA

PLAN SITUATIE PROPUSA

PLAN SITUATIE SI INCADRARE

PLAN RETELE EDILITARE EXIST SI PROPUSE