Back

Anunț şedinţa de dezbatere publică

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna vă invită să participaţi în data de 19.01.2015 la ora 16.00 la sediul Primăriei Hăghig, nr. 258, judeţul Covasna, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pentru „Fermă pentru creştere şi îngrăşare suine", situată în comuna Hăghig, satul Hăghig, FN (DN13E), judeţul Covasna, titular S.C. PRO BORD S.R.L. cu sediul în loc. Crizbav, str. Principală, nr. 63E, judeţul Braşov, în scopul desfăşurării activităţii prevăzute în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, pct. 6.6. Creşterea intensivă a porcilor, cu capacitate de peste:

  • lit. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg).

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a activităţii desfăşurate, pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, din Mun. Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr. 10, judeţul Covasna, tel. 0267/323701, fax. 0267/324181.

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, din Mun. Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore Bălan, nr. 10, judeţul Covasna, până la data audierii publice.