Back

Anunţ public privind privind emiterea acordului de mediu

Anunţ public privind privind emiterea acordului de mediu

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Instalaţii aferente tehnologiei obţinerii energiei verzi la Fabrica de debitare şi prelucrare lemn - Recipropus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, DN 12, judeţul Covasna, titular S.C. BIOELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L., cu sediul în localitatea Rădăuţi, str. Austriei, nr. 1, judeţul Suceava.

 1. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anun?.

 

   Data afişării anunţului pe site: 

06.06.2014