Back

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit


Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare, pentru proiectul ""Sistem de canalizare în comuna Zagon, satul Păpăuţi, judeţul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Zagon, satul Păpăuţi, judeţul Covasna, titular COMUNA ZAGON, cu sediul în comuna Zagon, satul Zagon, nr. 114, judeţul Covasna.
 Decizia autoritãţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, judeţul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 09 -14.00, şi la sediul COMUNEI ZAGON, din satul Zagon, nr. 114, judeţul Covasna, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.
    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, judeţul Covasna, pânã la data de 08.12.2014.

   Data afişării anunţului pe site: 26.11.2014