Back

Anunţ public privind disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu

Anunţ public privind disponibilizarea proiectului de plan,

finalizarea raportului de mediu
 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu, în cadrul procedurilor de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe conform HG nr. 1076/2004, pentru PUZ “Fabrică de prelucrare şi debitare a lemnului Reci”, propus a fi amplasat în comuna Reci, satul Reci, extravilan, judeţul Covasna, titular S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L.,cu sediul în Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba.

 1. Proiectul de plan (alternativa finală) şi raportul de mediu pot fi consultate la:

- sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, jude’ul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro;

- sediul  S.C.Holzindustrie Schweighofer S.R.L., din Sebeş, str. Industriilor, nr. 1, judeţul Alba, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://www.schweighofer.at/ro.html;

- sediul Primăriei Reci din localitatea Reci, nr. 268, judeţul Covasna, în zilele de luni-vineri între orele 09.00-14.00;

Publicul interesat poate face comentarii şi propuneri scrise la sediul titularului şi la sediul APM Covasna, în termen de 48 de zile calendaristice de la publicarea prezentului anunţ.

2. Şedinţa de dezbatere publică a proiectului de plan va fi organizată la Căminul Cultural Reci, localitatea Reci, judeţul Covasna, în data de 22.08.2013, orele 16.30, cu participarea autorităţilor interesate de efectele implementării planului. Dezbaterea este deschisă şi publicului.

   Data afişării anunţului pe site:

05.07.2013