Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Agenţia pentru Protectia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării  de emitere a acordului de mediu pentru "IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL-COMUNA BARCANI, JUDETUL COVASNA'' amplasat  în com. Barcani, satele Barcani, Sarmas, Ladauti, jud. Covasna, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna cu nr. 6753/08.12.2014,

 

    Titular         COMUNA BARCANI PRIN PRIMAR                     MARIN  GHEORGHE, cu sediul in com Barcani, satul Barcani, nr.260,  persoana de contact Olaru Elena tel:  0763612605,

.  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe,  Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni pâna vineri., între orele 9 -14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din Sfântu Gheorghe,  Bd. Grigore Bălan, nr. 10, judeţul Covasna.