Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "MODERNIZARE DRUM PRINCIPAL RACOSUL DE SUS'' amplasat  în orasul Baraolt, satul Racosul de sus, jud. Covasna, titular PRIMARIA ORASULUI BARAOLT PRIN PRIMAR LAZAR KISS BARNA ANDRAS, cu sediul in orasul Baraolt, str. Libertatii , nr.2

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

Data afisarii anuntului pe site: 11.12.2014