Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul "Înlocuire conductă de gaze naturale şi branşamente'' propus a fi realizat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor, titular SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna din Sfântu Gheorghe,  Bd. Grigore Bălan, nr. 10 si la sediul în zilele de în zilele de. luni până joi, între orele: 11:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.apmcv.ro  

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului

    Data afişării anunţului pe site

02.12.2014