Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Amplasare statie de mixturi asfaltice – constructie temporara cu caracter provizoeriu, pe durata maxima de 30 luni" propus a fi amplasat în comuna Bixad, satul Bixad, extravilan, judeţul Covasna, titular SC STRABAG SRL – reprezentat de Dumitru Teodorescu cu sediul/domiciliul în Bucuresti, Sectorul 5, str. Calea 13 Septembrie, nr. 90.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului