Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Reabilitare drum comunal DC 32, km 1+080 – km 1+500 din localitatea Sancraiu, comuna Ilieni, judetul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Ilieni, satul Sancraiu, str. DC 32, judeţul Covasna, titular COMUNA ILIENI PRIN PRIMAR FODOR IMRE cu sediul în judetul Covasna, comuna Ilieni, satul Ilieni, nr. 175

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site:

30.10.2014