Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Reabilitare parte carosabila pe drumul comunal DC 12, km 0+050 – 1+610 in comuna Cernat, judetul Covasna" propus a fi amplasat în comuna Cernat, satul Albis, intravilan si extravilan, judeţul Covasna, titular COMUNA CERNAT PRIN PRIMAR  BOLONI DAVID cu sediul/domiciliul în judetul Covasna, comuna Cernat, satul Cernat, nr. 912.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site:

30.10.2014