Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Modernizare parte carosabilă pe dumul comunal DC 31 (strada Br. Szentkereszthy Bela) km 1+410 – 2+160 în comuna Arcuş, judeţul Covasna" propus a fi amplasat in comuna Arcuş, satul Arcuş, str. Br. Szentkereszthy Bela, judeţul Covasna, titular COMUNA ARCUS PRIN PRIMAR  MATHE ARPAD cu sediul/domiciliul în judetul Covasna, comuna Arcus, satul Arcus, str. Gabor Aron, nr. 1.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului

 

   

Data afisarii anuntului pe site:

30.10.2014