Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 

Agenţia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Lucrari prioritare de extindere a retelei de apa si canalizare, municipiul Tg. Secuiesc, județul Covasna" propus a fi amplasat in mun. Tg. Secuiesc, localitatile aferente Sasausi, Tinoasa si Lunga, judetul Covasna, titular GOSPODARIE COMUNALA SA SF. GHEORGHE, cu sediul in Sf. Gheorghe, str. Banki Donath, nr. 27.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, între orele: 08-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului