Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Foraj de mare adancime pentru alimentare cu apa al localitatilor Mereni si Lutoasa" propus a fi amplasat in localitatea Mereni, extravilan, judetul Covasna, titular COMUNA MERENI cu sediul in Mereni, str. Principala, nr. 250, jud. Covasna.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului