Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

Agentia pentru Protectia Mediului Covasna anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvata, pentru proiectul "Construire complex turistic agrement" propus a fi amplasat în comuna Barcani, satul Barcani, intravilan, judeţul Covasna, titular COMUNA BARCANI PRIN PRIMAR MARIN GHEORGHE cu sediul/domiciliul în comuna Barcani, satul Barcani, str. Principala, nr. 266, judetul Covasna.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10, in zilele de luni-vineri, intre orele: 08-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului.